G. Ernens (4-3-1935) is afkomstig uit Utrecht en hij begint al vroeg te schilderen. Vanwege zijn talent kan hij in de leer bij de bekende kunstschilder J. Bévort en later ook met Jan Jumelet die kerken schildert. Op de Artibus Akademie in Utrecht neemt hij later les van Kranen.

Ernens ontwikkelt een eigen stijl en zijn licht impressionistische stijl is geliefd.

Zee, zeilschip, wolken, wolkenlucht, storm
Ernens, landschap, wolken, heide, schapen