Schilderij restaureren

Conserveren van een schilderij

U ziet het proces van onderzoek, analyse, plan van aanpak en het daadwerkelijke herstel.

Hier kunt u zien hoe het proces van een restauratie verloopt.

Inlijsten
Schilderijen
Restaureren