De stad Woerden in de verte, ondergelopen land en schansen met Spanjaarden

Het beleg van Woerden