Douwe van der Zweep

landschap Bootje in vaart een impressie in kleur

Douwe van der Zweep

Universiteit van Utrecht

Tussen 1913 en 1955 was aan de Universiteit Utrecht een veelzijdig kunstenaar verbonden: Douwe van der Zweep (1890-1975). Deze schilder, tekenaar en lithograaf ontwikkelde zich in een tijd van vernieuwing in de Utrechtse kunstwereld.

Gerrit Rietveld, de STIJL

Kunstvormen met abstrahering en stilistische experimenten vormden Van der Zweep. Hij was zeer goed bevriend met veel vertegenwoordigers van ‘De Stijl’, waaronder Gerrit Rietveld. Van der Zweep zocht het vrije kunstenaarsleven niet. In de kunstwereld heeft hij misschien ook daardoor geen roem en erkenning gekregen als groot meester. Hij bleef zijn hele leven voor de universiteit werken. (Bron: universiteit van Utrecht)